Wie zijn wij?

Wij zijn het regionale oncologienetwerk van Zuidwest Nederland. We zijn onderdeel van het landelijke programma Naar regionale oncologienetwerken    (Citrienfonds). Dit programma ondersteunt een andere manier van het organiseren van de oncologische zorg en heeft als doel dat patiënten met kanker toegang hebben tot de beste zorg. Om dit te bereiken faciliteren en stimuleren zij de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de regio.  Het doel is het realiseren van betere behandelresultaten, een hogere doelmatigheid en kosteneffectiviteit.  Met elkaar realiseren regionale zorgprofessionals  in Zuidwest Nederland dat patiënten met kanker excellente, patiënt vriendelijke en efficiënte oncologische zorg krijgen.

‘De beste behandeling voor elke patiënt. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.’

De regionale netwerk Zuidwest bestaat uit twee (sub)netwerken   genaamd   EMBRAZE en CONCORD.  EMBRAZE is het samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen in Zeeland, West- en Midden Brabant. In  CONCORD werken de ziekenhuizen in de regio Rotterdam en Dordrecht samen. Het Erasmus MC is als academisch ziekenhuis in beide netwerken (hoofd)vertegenwoordiger.  Onderstaande figuur toont  de ziekenhuizen   per subnetwerk (ex. het EMC).

Regionale zorgketens per tumorsoort

Binnen ons netwerk staan de regionale netwerktumorgroepen (NTG) centraal. In deze werkgroepen wordt per tumorsoort afspraken gemaakt over de richtlijnen en worden cijfers ten aanzien van de kwaliteit van zorg (geen patiëntgegevens!) met elkaar gedeeld. Daarnaast wordt er gekeken naar nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Dit alles om te zorgen dat ongeacht waar de patiënt binnenkomt of wordt behandeld, hij altijd toegang heeft tot dezelfde kankerzorg. Dit zal resulteren in betere kwaliteit van de zorg op regionaal – en uiteindelijk ook op landelijk – niveau.

Wat betekent dit voor een patiënt?

Een patiënt wordt door de huisarts naar een specialist in het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwezen. In dit ziekenhuis vinden onderzoeken plaats om de juiste diagnose vast te stellen. Op basis van die diagnose bespreken zorgprofessionals uit het netwerk in een multidisciplinair overleg (MDO) wat de beste behandeling is. In overleg met de patiënt worden de best en haalbare behandeling gekozen, bijvoorbeeld een operatie of een bestraling in een ander ziekenhuis van het netwerk. Het streven is om de zorg zoveel mogelijk dichtbij de patiënt te organiseren. Dichtbij waar het kan en verder weg als dat nodig is.

Meer weten over de organisatie achter het regionale oncologienetwerk, ga naar de organisatie. Voor informatie over de  organisatie van de zorg per tumorsoort kijk op   netwerken per tumorsoort. Hier vindt u een overzicht van de tumorwerkgroepen die samenwerken, hoe zij dit organiseren, welke zorgprofessionals betrokken zijn en dergelijke.

Meer weten over de vorming van regionale oncologienetwerken

www.koersboek.nl
www.oncologienetwerken.nl
www.nfu.nl

Lees meer over  de toekomst van netwerkgeneeskunde en de ambities voor 2025.