De organisatie achter  netwerkvorming

Bij de organisatie van  oncologienetwerken van   Zuidwest ligt de focus op het operationaliseren van alle netwerk tumorgroepen waarbij een bestuurlijk en medisch draagvlak en facilitaire ondersteuning van groot belang zijn. Er worden afspraken gemaakt over hoe er onderling wordt samengewerkt om  per tumorsoort een netwerk te ontwikkelen waarmee patiënten in de hele regio excellente, patiëntvriendelijke en efficiënte zorg krijgen. Om dit mogelijk te maken is een projectorganisatie  ingericht waarbij de netwerktumorgroepen (NTG) de basis  vormen. Een NTG bestaat uit zorgprofessionals en medisch specialisten die per tumorsoort betrokken zijn bij alle benodigde behandelingen. Hierin vervullen de voorzitter, de procesbegeleiders en casemanager een belangrijke rol. De   regiocommissie vormt het bestuur van het subnetwerk CONCORD.   Het bestuur van EMBRAZE  bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en leden van de EMBRAZE oncologiecommissie. De implementatie van de ondersteunende projecten wordt begeleid door het regiobureau. Verschillende projectgroepleden participeren in deelproject– en werkgroepen.

De (deel)projecten

Implementatie bouwsteen palliatieve zorg (landelijk), projectleider Erica Witkamp
Organisatie van kwaliteitsindicatoren (Value Based Healthcare, pilot borstkanker), projectleider   Mariëlle Went
Echelonering regionale MDO’s, projectleider   Inge van Eekelen
Regionaal documentbeheer (systeem), projectleider Addy van Hooren
Projectleider netwerk casemanagers Zuidwest en redacteur website, Stephanie  van Eijck

Informatie over netwerkvorming en  de verschillende (deel)projecten wordt naar een grote groep stakeholders (Citrienfonds, NFU), regionale zorgprofessionals en landelijke patiëntverenigingen overgebracht via de landelijke en deze regionale website, via  nieuwsberichten en tijdens regio bijeenkomsten die meerdere malen per jaar plaatsvinden.

Wilt u meer weten over de organisatie van het regionale oncologie van netwerk Zuidwest Nederland, neem dan contact met het regiobureau via ccn@erasmusmc.nl. Voor vragen over de  inhoud van deze website kunt u contact opnemen met   Noesja Hoffschlag, communicatieadviseur van het  oncologienetwerk Zuidwest Nederland.

Inge van Eekelen
Linkin Pin en projectleider
f.vaneekelen@erasmusmc.nl

Noesja Hoffschlag
Communicatie adviseur
noesja@roos-vandewerk.nl

Mariëlle Went
Projectleider
m.went@erasmusmc.nl

Stephanie van Eijk
Projectleider casemanagment & communicatie
EijkS@maasstadziekenhuis.nl

Addy van Hooren
Projectleider
a.v.hooren@asz.nl

Erica Witkamp
Projectleider bouwsteen palliatieve zorg
f.witkamp@erasmusmc.nl

Carolien Hoogstede
Projectleider
choogstede@ysl.nl

Christine Bennink
projectleider
cbennink@amphia.nl