29th March 2018

Regiobijeenkomst 24 april 2018

De  regiobijeenkomst van het  oncologienetwerk Zuidwest is op  dinsdagavond 24 april 2018 in het Erasmus MC te Rotterdam. De bijeenkomst  start voor de voorzitters van de netwerktumorgroepen  (EMBRAZE en CONCORD) om 17.30 uur. Het plenaire programma start om 18.00 uur.    Aanmelden graag via  deze link. Voor het volledige programma van deze avond, klik hier. Voor vragen  kunt u contact opnemen met communicatieadviseur van het netwerk, Noesja Hoffschlag.     Tip: Als u met eigen vervoer komt  is parkeren in de parkeergarage van het Museumpark het handigst.

Lees meer
2nd February 2018

Een grote stap vooruit dankzij hergebruik van gegevens in de palliatief oncologische zorg

Met de komst van het EPD zijn we van op papier werken overgegaan op digitaal werken. Bij de transitie naar dit digitale werken lag de focus op documentatie en registratie en is er weinig aandacht geweest voor informatisering: hoe richten we de informatiesystemen efficiënt in waarbij het primaire proces leidend is? Hoe leggen we de juiste informatie vast, door en voor de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek, zodat het systeem ondersteunend is aan het zorgproces. Doordat we nu veelal werken met ‘digitaal papier’ is het gevolg dat informatie die nu wordt vastgelegd niet goed terug te vinden is, niet goed op elkaar aansluit en slecht uit te wisselen is. Informatie die men wil overdragen of uitwisselen moet regelmatig (opnieuw) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een brief of voor aanlevering aan een kwaliteitsregister. Hergebruik lukt vaak niet.....klik hier voor het hele artikel. Voor meer informatie:   Erica Witkamp, RN, PhD, projectleider oncologische registraties palliatieve zorg Erasmus MC Kanker Instituut.

Lees meer
1st January 2018

Verder met regionale netwerkvorming met steun van het Citrienfonds.

De focus van netwerkvorming zal voor de regio Zuidwest Nederland dit jaar liggen op: - Een toekomstbestendige netwerkstructuur (van projectorganisatie naar netwerk). - De verdere implementatie van netwerk-tumorgroepen (netwerkstandaarden en monitoren). - De implementatie van een regionaal documentbeheersysteem. - Echelonnering model regionale MDO’s. - De registratie pilot Borstkanker, indicatoren en waardegedreven zorg. - Communicatie, waaronder de aansluiting eerstelijnszorg (huisartsen en para medici). Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiobureau via ccn@erasmusmc.nl. Voor meer informatie  over het  het landelijke Citrienproject Naar regionale oncologische netwerken  en de ontwikkelingen in de andere regio's klik hier.

Lees meer